Özdeyişler

İnanç gerçeği bilmek istememektir

Nietzche
____________

Korkaklar inanır, cesurlar sorgular

____________

Düşünün, henüz yasak değil!

____________

İnsanlar sadece konuştuklarından değil sessiz kaldıklarından da sorumludurlar.

Aziz Nesin

_____________

Aptal olduğunu kabul etmek akıllılıktır

_____________

Kadercilik, söz ve eylemlerinin sorumluluğundan kaçmaktır.

_____________

Seçim birşeyleri değiştirecek olsaydı seçim yapmazlardı

_____________

Demokrasi, emperyalistlerin yalanıdır!

Seçim birşeyleri değiştirecek olsaydı, seçim yapmazlardı.

Tarihin söyledikleri doğru ise “demokrasi” sözcüğünün kökeninin çıktığı antik Yunanda, kölelerin, işçilerin kadınların seçme seçilme hakları yokmuş, sadece elitler kendi aralarında seçim yaparlarmış.

Demokrasi eşitler arasında olur, bilgi seviyesi belirli düzeye gelmiş bireyler kendi aralarında kendilerini yönetecek kişileri seçerler (Profesörler, rektör seçer, YÖK’ün varlığı ve cumhurbaşkanının rektör tayini yanlıştır). Emperyal güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin kasıtlı ve sistematik olarak bilgisiz bırkatıkları halk yığınlarından sadece sağduyuya dayanarak rasyonel bir seçim yapmalarını beklemek hayaldir.

Emperyal güçlerin bireye “bak seni adam yerine koyuyoruz, senin de yönetimde söz hakkın var” diyerek seçim yaptırması, üstelik bunun demokrasi adına yapılıyor diye söylenmesi büyük bir yalandır!!

Neden Ecevit toprak yasasını çıkaramadı? Hani su kullananın, toprak işleyenin olacaktı? Olamaz, çünkü, Cumhuriyetten beri her dönem meclise giren biryelerin, kendileri hısım akrabaları, arkadaşları, toprak ağalarıdır, şeyh-şıh müritleridir, marabalarının aydınlanmasını isterler mi? Meclis hiçbir dönemde gerçek anlamda halkın meclisi olmadı!

Ekonomi üretime değil, üç kağıda (döviz, faiz, borsa) dayalı iken, oynanan hep bir “cambaza bak” oyunundan başka birşey değildir. Bütün devletler, bizimki de dahil olmak üzere karşılıksız para basıyorlar, değersiz kağıt parçaları.

İnsanoğlunun ürettiği mal ve hizmetin değiş tokuşu için paradan başka bir yöntem bulması gereklidir, (kesinlikle kıymetli madenler olamaz, çünkü onları da bulup çıkaran işleyenler ve sahip olanlar yine emperyalistler, halkın bu olanağı yok).

Umarım seçimden önce kötüye giden ekonomi nedeniyle bir halk kalkışması ile meclis kapatılır, ve seçimlerin yapılması engellenir, yoksa yine emperyal güçler ve yerli işbirlikçileri kıs kıs gülecekler halimize.