Özdeyişler

İnanç gerçeği bilmek istememektir

Nietzche
____________

Korkaklar inanır, cesurlar sorgular

____________

Düşünün, henüz yasak değil!

____________

İnsanlar sadece konuştuklarından değil sessiz kaldıklarından da sorumludurlar.

Aziz Nesin

_____________

Aptal olduğunu kabul etmek akıllılıktır

_____________

Kadercilik, söz ve eylemlerinin sorumluluğundan kaçmaktır.

_____________

Seçim birşeyleri değiştirecek olsaydı seçim yapmazlardı

_____________

Yaşar Nuri de allah ile aldatmıyor mu?

Ne demiş Nietzche: “inanç, gerçeği bilmek istememektir”.

Ben ateist olduğumdan beni etkilemiyor, ancak allaha inanan müslümanlara eski yazıtlardan alıntı/yorum yaparak ahkam kesmek ne denli doğrudur?

İnanç bireysel bir olgudur, kişi “ben inanıyorum” der, ancak iki kişi bir araya gelip “biz inanıyoruz” dediğinde bu diğer bireyler üstünde görünmez ve haksız bir baskı oluşturmak anlamına geliyor. Bu durumda da hitabette, belge araştırıcılığında öne çıkmış bireylerin inanan toplumlari etkilemesi çok sıradan bir olay oluyor.

Bir diğer çarpıklık da, medyanın bu araştırmacı kişileri “din alimi” sıfatı ile ortaya atmaları. Oysa çok açık ki bilim ve inanç birbirinin karşıtı olgulardır, Bilim kanıt üzerine kurulur, inanç dogmalardan oluşur, böyle bakıldığında Yaşar Nuri iyi bir belge araştırmacısı, ancak kendi yorumunu ilettiğini söylemeli, kesinlik içeren ifadelerden kaçınmalı, bireylere kaynak işaret etmeli ve bireylerin kendi araştırmalarını yapmalarını önermelidir.

Bir başka konu da, eğer tarih bize doğru aktarıyor ise, bütün peygamberlerin okuma yazmaları olmadığı gerçeğdir. Kendilerine telepatik yolla gelen bilgileri yakınlarına sözlü olarak aktarmışlar, kuşaklar sonra kulaktan kulağa birçok söylem aslını kaybetmiş, ancak bir zaman sonra yazıya dökülmeye başlanmış. Bu durumda bazı “din alimleri”nin “kuran hiç değişikliğe uğramamıştır” savı ne derece inandırıcıdır düşünmek gerek.

“Düşünün, henüz yasak değil” !!!