Özdeyişler

İnanç gerçeği bilmek istememektir

Nietzche
____________

Korkaklar inanır, cesurlar sorgular

____________

Düşünün, henüz yasak değil!

____________

İnsanlar sadece konuştuklarından değil sessiz kaldıklarından da sorumludurlar.

Aziz Nesin

_____________

Aptal olduğunu kabul etmek akıllılıktır

_____________

Kadercilik, söz ve eylemlerinin sorumluluğundan kaçmaktır.

_____________

Seçim birşeyleri değiştirecek olsaydı seçim yapmazlardı

_____________

EĞİTİM Mİ DEDİNİZ?

ÖRGÜN EĞİTİM BÜYÜK TUZAK !

* Ayasofya 1500 yaşında, Sultan Ahmet 450 yaşında

O çağlarda üniversite, diploma, ders saati, eğitim programı, sınav mı varmış?

İletişim ve ulaşımın sınırlı olduğu dönemlerde meraklılar atölyelerde usta-çırak ilişkisi ile bilgi ve beceri kazanıp bütün bu eserleri yapmışlar.

Örgün eğitim son birkaç yüzyılda ortaya çıkmış ve günümüzde “endüstriye köle yetiştirmek” şekline dönüşmüş, bireyin hayal gücünü, yaratıcılığını ve en önemlisi özgürlüğünü yok etme noktasına gelmiştir.

BAZI GERÇEKLER

Emperyalizm dünyanın başına yüzyıllardan beri bela, yaşamın her bölümü içinde eğitimi de ele geçirmiş durumdadır. Yurdumuzda bunda özellikle Atatürk sonrası yöneticilerin bilinçli-bilinçsiz katkıları büyük rol oynamıştır.

1946 yılında ABD ile yapılan eğitim anlaşmasında, Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye kurulunda Türk ve ABD uzmanları arasında oylama başa baş çıkması halinde son kararı Ankara’daki ABD büyük elçisinin vereceği hükme bağlanmıştır.

Bu da günümüze sadece göz aşinalığı-el melekesi ile hızlıca test çözen, hemen hiç bilgiye sahip olmayan, araştırma-sorgulama merak ve becerileri gelişmemiş kuşaklar olarak yansımaktadır.

BİRKAÇ DİYALOG VE DENEYİM

* Bir veli “ilkokul 3. ve 4. sınıftaki kızlarımı, aht ettim Üsküdar Amerikan Koleji’ne sokacağım, eve gelen öğretmene saati beşyüz lira veriyorum. Aynı öğretmeni uçak biletini verip Ankara ve İzmir’e çağıran veliler var, çünkü ‘garantili’ ders veriyor” demekte. !

* Yüksek öğrenim(!) görmüş iki kişi ayrı zamanlarda “ondalık sayı sisteminde iki kere iki dört eder, ama başka sayı sistemlerinde başka eder” diyebilmekte!

* ODTÜ öğrencilik yıllarımızda bir sınav esnasında arkadaşım takıldığı bir soruyu benim çözdüğümü görmüş, “verir misin?” dedi, verdim. Biraz sonra benim takıldığım bir soruyu onun çözdüğünü gördüm, “verir misin?” dedim, “veremem, notlarda çan eğrisi değerlendirme var, benim herkesten yüksek not almam gerek” dedi!

SÖZÜN ÖZÜ

Emperyalist sistem bilgiyi değil rekabeti dayatıyor, bireylere başkasının kafasına basıp kendisini yukarı çıkarma ve yarışma hırsı aşılıyor !

ÇARE NEDİR?

Örgün eğitimden uzak durmak, devlet/özel okullarına çocukları göndermemek, bireylerin kendi merak alanlarında atölye sağlamak, usta-çırak düzeni ile bilgi ve beceri kazandırmak.

Aralık 2015

Kemal Gençay