Özdeyişler

İnanç gerçeği bilmek istememektir

Nietzche
____________

Korkaklar inanır, cesurlar sorgular

____________

Düşünün, henüz yasak değil!

____________

İnsanlar sadece konuştuklarından değil sessiz kaldıklarından da sorumludurlar.

Aziz Nesin

_____________

Aptal olduğunu kabul etmek akıllılıktır

_____________

Kadercilik, söz ve eylemlerinin sorumluluğundan kaçmaktır.

_____________

Seçim birşeyleri değiştirecek olsaydı seçim yapmazlardı

_____________

Para bir değer ölçüsü değildir

Bağdat caddesinde salonu 30mdaire bir değerdir. Bağdat caddesinde 25m2  salonlu daire daha az bir değerdir. Siz salonu 30molan dairenizi yapımcıya verip karşılığında 25msalonlu bir daire alıyorsanız kendi değerinizin bir kısmını yapımcıya terk etmiş oluyorsunuz.

Para sanal bir çokluktur, gerçek karşılığı yoktur, siz yapımcının size verdiği 25msalonlu daireyi paraya çevirip Bağdat caddesinde 30msalonlu bir daire alamazsınız.

Dolayısı ile dairenzin değeri artmış değil, azalmış olmaktadır.