Özdeyişler

İnanç gerçeği bilmek istememektir

Nietzche
____________

Korkaklar inanır, cesurlar sorgular

____________

Düşünün, henüz yasak değil!

____________

İnsanlar sadece konuştuklarından değil sessiz kaldıklarından da sorumludurlar.

Aziz Nesin

_____________

Aptal olduğunu kabul etmek akıllılıktır

_____________

Kadercilik, söz ve eylemlerinin sorumluluğundan kaçmaktır.

_____________

Seçim birşeyleri değiştirecek olsaydı seçim yapmazlardı

_____________

BİLİMİN KARŞITI YİNE BİLİMDİR

Televizyonlarda yapılan söyleşi programlarında bilim insanlarının karşısına inanç insanlarını çıkarıp tartıştırıyorlar, bilim insanları da bu tuzağa düşmekten kendilerini alamiyorlar.

Oysa bilim bilgiye dayanır, inanç ise kanaate, yoruma, söylentiye dayanır, bilgi ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bilim her yerde her zaman herkesin deneyip aynı sonuçları sınayabilecekleri deney dünyasıdır, ve her zaman kendisini sorgular, daha derin ve geniş açılardan hipotezleri tekrar tekrar değişik ortamlarda irdeler.

İnanç dünyası değişmez kanaat ve görüşlere dayanır, içinde bilgi olmadığı için bilimin tartışıldığı televizyon oturumlarında yer almamalıdır. Bu oturumlarda ancak karşıt görüşteki bilim insanları bilgi bulgularını paylaşırlar. Bilim insanı kendi bulgusu bilimsel açıdan çürütüldüğünde bunu kabul eder, israrcı olmaz. İnanç insanı ise hiçbir durumda “yanılmışım” demez, kendi kanaatinin evrensel doğru olduğunu varsayar.

Geçenlerde böyle bir programda inanç insanının “bütün bilimsel bulgular zaten kuranda yazılmıştır…” gibisinden sözünü duyunca, Aziz Nesin’in “ört ki ölem” sözünü anmısadım.

Bilimle kalalım, çok eğlencelidir.